Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

prehled_jednani 23. prosince 2016 Přehled jednání Ústavního soudu pro 53. týden roku 2016 Čtěte více tiskova_zprava 20. prosince 2016 Ústavně konformní výklad ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 261/2001 Sb.: Přístup k soudu je umožněn dědicům oprávněné osoby i za situace, kdy došlo k jejímu úmrtí po právní moci rozhodnutí správního orgánu o nároku na odškodnění Čtěte více rozhodnuti 20. prosince 2016 Usnesení, kterým je nařízen výkon podmíněně uloženého trestu, nemůže být doručeno prostřednictvím fikce doručení Čtěte více tiskova_zprava 19. prosince 2016 Ústavní soud zrušil dvě ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty, která upravují kontrolní hlášení Čtěte více tiskova_zprava 19. prosince 2016 Ústavní soud zrušil část tzv. úhradové vyhlášky, která se týká stanovení výše úhrad za ošetřovatelskou péči v zařízeních pobytových sociálních služeb Čtěte více prehled_jednani 16. prosince 2016 Přehled jednání Ústavního soudu pro 52. týden roku 2016 Čtěte více tiskova_zprava 13. prosince 2016 Rozhodování soudu o (ne)omezení svéprávnosti člověka nesmí být pouhou formalitou Čtěte více rozhodnuti 13. prosince 2016 Odvolací soud je povinen přezkoumávat usnesení o (ne)nařízení předběžného opatření, jimiž je jinak „nevratně“ zasahováno do základních práv a svobod dotčené osoby Čtěte více tiskova_zprava 13. prosince 2016 Kdo je vlastníkem odpadu vzniklého v souvislosti s výstavbou supermarketu? Čtěte více prehled_jednani 9. prosince 2016 Přehled jednání Ústavního soudu pro 51. týden roku 2016 Čtěte více
<< < 7 8 9 10 11 12 13 > >>