Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

tiskova_zprava 28. června 2016 Pouhá skutečnost, že osoba žije v registrovaném partnerství, nemůže být překážkou osvojení dítěte Čtěte více prehled_jednani 24. června 2016 Přehled jednání Ústavního soudu pro 27. týden roku 2016 Čtěte více tiskova_zprava 23. června 2016 K přiznání finanční náhrady za majetek zanechaný na území bývalé Podkarpatské Rusi podle restitučního zákona č. 42/1958 Sb. Čtěte více tiskova_zprava 23. června 2016 Rozvrh práce soudu musí respektovat zásadu zákonného soudce Čtěte více tiskova_zprava 21. června 2016 Metodika Nejvyššího soudu k výpočtu náhrady za nucené omezení vlastnického práva v souvislosti s regulovaným nájemným je ústavně konformní Čtěte více tiskova_zprava 21. června 2016 Klientům cestovní kanceláře v úpadku má být prostřednictvím pojišťovny vrácena plná cena zájezdu Čtěte více rozhodnuti 21. června 2016 Pokud tzv. kauci za obviněného složí jiná osoba, musí být o možných následcích svého jednání soudem řádně poučena Čtěte více prehled_jednani 16. června 2016 Přehled jednání Ústavního soudu pro 26. týden roku 2016 Čtěte více tiskova_zprava 16. června 2016 Vymezení výjimečných případů, kdy je doba nočního klidu stanovena dobou kratší než stanoví zákon, nelze vázat na konkrétního pořadatele akce, byť by jím byla obec samotná Čtěte více tiskova_zprava 15. června 2016 Výpočet náhrady nákladů právního zastoupení musí být v souladu s principy spravedlnosti a legitimního očekávání Čtěte více
<< < 15 16 17 18 19 20 21 > >>