Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

tiskova_zprava 19. prosince 2016 Ústavní soud zrušil část tzv. úhradové vyhlášky, která se týká stanovení výše úhrad za ošetřovatelskou péči v zařízeních pobytových sociálních služeb Čtěte více prehled_jednani 16. prosince 2016 Přehled jednání Ústavního soudu pro 52. týden roku 2016 Čtěte více tiskova_zprava 13. prosince 2016 Rozhodování soudu o (ne)omezení svéprávnosti člověka nesmí být pouhou formalitou Čtěte více rozhodnuti 13. prosince 2016 Odvolací soud je povinen přezkoumávat usnesení o (ne)nařízení předběžného opatření, jimiž je jinak „nevratně“ zasahováno do základních práv a svobod dotčené osoby Čtěte více tiskova_zprava 13. prosince 2016 Kdo je vlastníkem odpadu vzniklého v souvislosti s výstavbou supermarketu? Čtěte více prehled_jednani 9. prosince 2016 Přehled jednání Ústavního soudu pro 51. týden roku 2016 Čtěte více tiskova_zprava 8. prosince 2016 Odvolací soud bude muset znovu posoudit, zda byl objekt bývalého masokombinátu v Písnici zapsán do soupisu konkursní podstaty společnosti MASOSPOL, a. s. „v likvidaci“ oprávněně Čtěte více tiskova_zprava 7. prosince 2016 Ústavní soud shledal systémové nedostatky v řízeních o vyhoštění cizinců Čtěte více prehled_jednani 2. prosince 2016 Přehled jednání Ústavního soudu pro 50. týden roku 2016 Čtěte více tiskova_zprava 1. prosince 2016 Ustanovení kolizního opatrovníka neslouží k urychlení řízení či účelovému snížení zátěže soudu, ale k důslednému hájení zájmů posuzovaných osob Čtěte více
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>