Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

tiskova_zprava 1. prosince 2016 Ustanovení kolizního opatrovníka neslouží k urychlení řízení či účelovému snížení zátěže soudu, ale k důslednému hájení zájmů posuzovaných osob Čtěte více tiskova_zprava 1. prosince 2016 Kdo odpovídá za stav silniční vegetace v průjezdním úseku silnice? Čtěte více tiskova_zprava 30. listopadu 2016 Ústavní soud zamítl stížnost společnosti T-Mobile Česká Republika a. s.: Mobilní operátor má při předčasném ukončení účastnické smlouvy nárok pouze na 20 % z částky zbývajících měsíčních paušálů Čtěte více tiskova_zprava 30. listopadu 2016 Úkolem opatrovnických soudů je konat v zájmu dítěte a maximálně chránit jeho původní rodinu Čtěte více tiskova_zprava 29. listopadu 2016 Řízení o náhradě škody za úraz na zasněženém chodníku a přípustnost dovolání Čtěte více prehled_jednani 25. listopadu 2016 Přehled jednání Ústavního soudu pro 49. týden roku 2016 Čtěte více dalsi_ruzne 24. listopadu 2016 Na Ústavním soudě proběhl seminář na téma Omezování lidských práv a svobod v důsledku boje proti terorismu Čtěte více rozhodnuti 23. listopadu 2016 Posuzování platnosti spotřebitelské smlouvy ve světle práva na spravedlivý proces Čtěte více tiskova_zprava 22. listopadu 2016 K postupu insolvenčního soudu v případě důvodných pochybností o věcné správnosti insolvenčního návrhu Čtěte více tiskova_zprava 21. listopadu 2016 Konstatování porušení evropské Úmluvy je dostatečnou nápravou za nucený převoz novorozence do nemocnice Čtěte více
<< < 4 5 6 7 8 9 10 > >>