Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

tiskova_zprava 24. května 2017 Omezení práva cizinců bez trvalého pobytu či zaměstnání v České republice na bezplatnou zdravotní péči ze systému veřejného zdravotního pojištění není diskriminační Čtěte více tiskova_zprava 23. května 2017 Rozhodnutí o zajištění otce s dětmi v Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová porušilo jejich právo na osobní svobodu a rodinný život Čtěte více prehled_jednani 19. května 2017 Přehled jednání Ústavního soudu pro 21. týden roku 2017 Čtěte více tiskova_zprava 17. května 2017 Respektování kasační závaznosti nálezů Ústavního soudu a právo na spravedlivý proces Čtěte více prehled_jednani 12. května 2017 Přehled jednání Ústavního soudu pro 20. týden roku 2017 Čtěte více tiskova_zprava 11. května 2017 Ústavní soud zrušil obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části brněnské přehrady Čtěte více prehled_jednani 5. května 2017 Přehled jednání Ústavního soudu pro 19. týden roku 2017 Čtěte více tiskova_zprava 4. května 2017 Další nález Ústavního soudu k problematice rozhodování obecných soudů o (ne)omezení svéprávnosti člověka Čtěte více tiskova_zprava 4. května 2017 Za skutečnou škodu na vozidle je nutno považovat i rozdíl mezi tržní cenou vozidla před havárií a jeho tržní cenou po opravě Čtěte více tiskova_zprava 3. května 2017 Nezabavitelná část dávek důchodového zabezpečení nemůže být postižena exekucí ani u osoby ve výkonu trestu odnětí svobody Čtěte více
<< < 4 5 6 7 8 9 10 > >>