Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Návrh obce Malá Skála na zrušení části zákona o kompenzačním bonusu byl odmítnut

29.06.2020

Ústavní soud, Brno, TZ 57/2020

 

Zastupitelstvo obce Malá Skála ve svém podání Ústavnímu soudu ze dne 16. června 2020 tvrdilo, že zásahem orgánu veřejné moci, konkrétně přijetím § 6 a § 9 zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, došlo k porušení jeho základního práva na samosprávu a navrhlo zrušení těchto ustanovení. 

Plénum Ústavního soudu dne 23. června 2020 podaný návrh odmítlo, neboť byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou. Zastupitelstvo obce totiž není oprávněno navrhovat zrušení zákona nebo jeho části. Ústavní soud by se návrhem mohl zabývat jen tehdy, pokud by byl návrh na zrušení zákona podán spolu s ústavní stížností za podmínek uvedených v zákoně o Ústavním soudu. Navrhovatel však takto svůj návrh neoznačil, nevyplývá to z obsahu podání a napadená ustanovení zákona nebyla ve vztahu k navrhovateli aplikována. 

 

 

Vlastimil Göttinger

generální sekretář