Galerie

Užití a šíření níže uvedených fotografií je možné jen pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství. V jiných případech je užití a šíření fotografií možné jen s předchozím souhlasem Ústavního soudu.

Soudci Ústavního soudu

Soudci Ústavního soudu bez talárů

Plénum Ústavního soudu

Budova Ústavního soudu