Program jednání soudu

Datum nelze zadat do minulosti.

14. července 2020: 8:00 - 8:15

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 3957/19 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: 1) JUDr. J.H.. 2) Mgr. J. H. stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces, aplikace advokátního tarifu
Detail
14. července 2020: 8:00 - 8:30

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: IV. ÚS 2374/19 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip, CSc. navrhovatelé: Ing. V. P. stručná charakteristika: právo na soudní ochranu
Detail
14. července 2020: 8:15 - 8:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 648/18 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: S. U. stručná charakteristika: náhrada škody na zdraví, rozhodování o nákladech řízení
Detail
14. července 2020: 8:30 - 9:00

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: IV. ÚS 652/20 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. navrhovatelé: D.T. stručná charakteristika: právo na přístup k soudu
Detail
14. července 2020: 9:00 - 9:30

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: Pl. ÚS 1/19 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: M. H. stručná charakteristika: přezkum rozhodnutí zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb. o nemajetkové újmě příslušníka bezpečnostního sboru
Detail
14. července 2020: 14:00 - 14:30

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: Pl. ÚS 40/18 typ řízení: Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník navrhovatelé: Městský soud v Praze stručná charakteristika: Právo na spravedlivý proces. Omezení dispozičního práva žalobce
Detail
14. července 2020: 14:00 - 14:30

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: III. ÚS 84/20 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. navrhovatelé: Kaprona stručná charakteristika: právo na řádný proces - postavení zúčastněné osoby v trestním řízení
Detail
14. července 2020: 14:30 - 15:00

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 2404/19 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková navrhovatelé: Antonín Hégr, zastoupen Mgr. Štěpánem Řiháčkem, advokátem stručná charakteristika: právo na soudní ochranu
Detail