Program jednání soudu

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 01.07.2020 09:00 do: 01.07.2020 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 4121/18

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. srpna 2018 č. j. 28 Cdo 531/2018-135 a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. srpna 2017 č. j. 49 Co 122/2016-112

Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu

Označení navrhovatelů:  Židovská obec Brno

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět