Projednávané plenární věci

Pl. ÚS 25/17

Spisová značka: Pl. ÚS 25/17

Datum podání: 07.09.2017

Soudce zpravodaj:: JUDr. David Uhlíř,

Navrhovatel: Dipl. Ing. Colloredo-Mannsfeld Jerome

Předmět

Návrh na obnovu řízení před Ústavním soudem ve věci sp. zn. I. ÚS 1211/09.

 

Vyhověno. 23.06.2020