Aktuální jednání

24. května 2017 9:00 - 9:30

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

Spisová značka:
Pl. ÚS 2/15
Jednací místnost:
I. poschodí, senátní místnost č. 151
Stručná charakteristika:
veřejné zdravotní pojištění cizinců
Typ řízení:
veřejné vyhlášení nálezu

25. května 2017 9:00 - 9:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

Spisová značka:
II. ÚS 3122/16
Jednací místnost:
I. poschodí, senátní místnost č. 151
Stručná charakteristika:
žaloba biologického otce o určení otcovství, právo na soukromý a rodinný život, účinný prostředek nápravy
Typ řízení:
veřejné vyhlášení nálezu

25. května 2017 9:30 - 10:00

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

Spisová značka:
II. ÚS 1795/16
Jednací místnost:
I. poschodí, senátní místnost č. 151
Stručná charakteristika:
prekluze přestupkového řízení, náhrada škody vůči státu za právní zastoupení v tomto řízení, respekt k právnímu názoru Ústavního soudu
Typ řízení:
veřejné vyhlášení nálezu