Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

rozhodnuti 1. září 2015 Osoby blízké jsou oprávněny požadovat za osobní péči o poškozeného náhradu v rozsahu částky, kterou by poškozená osoba zaplatila za odbornou pečovatelskou službu Čtěte více prehled_jednani 28. srpna 2015 Přehled jednání Ústavního soudu pro 36. týden roku 2015 Čtěte více tiskova_zprava 26. srpna 2015 Ústavní soud se vyjádřil k otázce, za jakých podmínek lze konstatovat nepřímou diskriminaci při umisťování romských dětí do někdejších zvláštních škol Čtěte více rozhodnuti 25. srpna 2015 Výše náhrady škody za neoprávněný odběr elektřiny nesmí být stanovena nespravedlivě Čtěte více rozhodnuti 25. srpna 2015 Při vyvlastnění nemovitostí pro výstavbu silnic musí majitelé dostat plnou náhradu ve výši tržní ceny nemovitostí Čtěte více rozhodnuti 25. srpna 2015 K právu osob vězněných pro odepření vojenské služby před účinností Evropské úmluvy na přiměřené zadostiučinění Čtěte více prehled_jednani 21. srpna 2015 Přehled jednání Ústavního soudu pro 35. týden roku 2015 Čtěte více rozhodnuti 18. srpna 2015 Ústavní soud zrušil tzv. plachtovací vyhlášku Čtěte více rozhodnuti 18. srpna 2015 Ústavní soud zrušil část nařízení Obce Vojkovice, stanovující pravidla pro prodej zboží a poskytování služeb na území obce Čtěte více rozhodnuti 17. srpna 2015 Extrémní nesoulad mezi provedenými důkazy a učiněnými skutkovými zjištěními zakládá porušení práva na spravedlivý proces – nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3496/13 Čtěte více
<< < 33 34 35 36 37 38 39 > >>