Výsledek hledání

Hledat "soudci"

Zobrazuji výsledky 1 až 10 celkem z 326

  Přehled jednání Ústavního soudu pro 20. týden roku...
  ... argumentů uvedených v žalobě namítal, že byl odňat svému zákonnému soudci. Vrchní soud rozsudek nalézacího soudu jako věcně správný potvrdil. ... j. IV. ÚS 2124/11. Stěžovatel namítá, že byl odňat svému zákonnému soudci, neboť je vyloučeno, aby po zrušujícím nálezu Ústavního soudu ze dne ... ÚS 722/04, byla věci přidělena jiná spisová značka a byla přidělena
  Velikost: 30 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 28.03.17 09:57
Cesta:

  Delegace polského Ústavního tribunálu navštívila B...
  ... zrušil, neboť ochrana lidského života je nejvyšší hodnotou a nelze ji relativizovat potenciálním ohrožením dalších osob či zájmů. V diskusi se soudci českého Ústavního soudu pak byly vysvětleny i další ústavněprávní argumenty, které Tribunál při odůvodnění svého rozhodnutí použil. zpět
  Velikost: 19.5 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 24.03.17 07:13
Cesta:

  Ústavní soud v neúplném obsazení
  ... v prodloužení průměrné doby řízení před Ústavním soudem. V červnu 2012 vyprší mandát ještě soudci Františku Duchoňovi, v roce 2013 však dalším osmi soudcům (na konci ledna 2013 Jiřímu ... Lastovecké, do konce roku pak ještě Janu Musilovi a Jiřímu Nykodýmovi). Pokud by odcházející soudci nebyli v přiměřené době nahrazeni
  Velikost: 22 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 24.03.17 07:13
Cesta:

  I. US 2726 14 an.pdf, strany 1-16
  ... presumpce neviny se Ústavní soud často opírá o judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Evropský soud pro lidská práva vyžaduje, aby soudci nevycházeli z předem pojatého přesvědčení, že obviněný spáchal čin, který je mu kladen za vinu, aby důkazní břemeno spočívalo na obžalobě a aby ... rozhoduje typicky panel složený z profesionálního předsedy senátu a dvou laických přísedících. V přezkumných instancích rozhodují pouze
  Velikost: 408 K - Vytvořeno: 09.04.15 - Změněno: 09.04.15 08:23
Cesta:

  ÚS ČR - web redesign
  ÚS ČR - web redesign , Aktuálně, program jednání soudu, rozhodovací činnost, funkcionáři a soudci, právní úprava, přístup k informacím, úřední deska, kontakty Aktuality 3. ledna 2017 Míra příčinné souvislosti mezi protiprávním zásahem a ...
  Velikost: 29 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 04.01.17 09:56
Cesta:

  Snížením platů soudců se bude zabývat Ústavní soud...
  ... v Brně domáhá vůči České republice - Městskému soudu v Brně - zaplacení částky 2.596,- Kč. Žalobní tvrzení jsou taková, že za leden 2010 nebyl soudci vyplacen celý plat, na jaký by měl nárok nebýt snížení platu provedeného ustanovením části první, článku I. zákona č. 418/2009 Sb. (snížení ...
  Velikost: 25 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 24.03.17 07:13
Cesta:

  Ústavní soud pod vedením Pavla Rychetského
  ... soudcem a předsedou Ústavního soudu Pavel Rychetský, spolu se znovu jmenovanými Vojenem Güttlerem a Pavlem Holländerem. Další odcházející soudci byli postupně v druhém pololetí roku 2003 nahrazeni Dagmar Lastoveckou (29. srpna 2003), Janem Musilem (27. listopadu 2003) a Jiřím Nykodýmem ... (6. srpna 2013), Dagmar Lastovecké (29. srpna 2013), Janu Musilovi (27. listopadu 2013) a Jiřímu Nykodýmovi (17. prosince 2013). Odcházející
  Velikost: 19.5 K - Vytvořeno: 22.05.15 - Změněno: 21.09.15 15:08
Cesta:

  II. US 2196 13 an.pdf, strany 1-8
  ... nezákonné věznění v době nesvobody bude přiznáno“ jak se uvádí v bodu 17 nálezu s odkazem na nález sp. zn. I. ÚS 819/15. 4. Byl jsem mezi těmi soudci, kteří oponovali stanovisku pléna kvůli jeho doplnění – oproti původnímu návrhu III. senátu – o výrok II. a část IV. odůvodnění (připojil jsem ...
  Velikost: 372 K - Vytvořeno: 08.12.15 - Změněno: 08.12.15 15:22
Cesta:

  Přehled ústních jednání pro 46. týden roku 2012
  ... svobod. Uvedená rozhodnutí obecných soudů, jimiž byl stěžovatel vzat do vazby, navrhuje zrušit. Argumentuje tím, že byl odňat svému zákonnému soudci, neboť o návrhu státního zástupce na vzetí do vazby měl dle rozvrhu práce rozhodovat jiný soudce, než ten, který nakonec rozhodl.   Stěžovatel ... svědčila i skutečnost, že státní zástupce navrhl vzít do vazby celkem devět osob, přičemž o čtyřech obviněných rozhodovali dva rozdílní
  Velikost: 22 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 24.03.17 07:13
Cesta:

  Bienále - setkání s Ústavním soudem Slovenské repu...
  ... vztahů mají styky s Ústavním soudem Slovenské republiky. Je dodržována letitá tradice, že se oba soudy každoročně setkávají a jejich soudci si vyměňují zkušenosti, poznatky a názory na aktuální otázky ochrany ústavnosti, jak je zrcadlí judikatura obou soudů. Letošní setkání proběhlo ...
  Velikost: 19.5 K - Vytvořeno: 07.04.15 - Změněno: 28.03.17 09:57
Cesta: