Historie úřední desky

I. ÚS 786/20 - sdělení - ing. Renata Figurová, Hornoměcholupská 663/143, 109 00 Praha 10

23.04.2020

Vyvěšeno: 23.4.2020, sňato: 25.5.2020, doručovaná písemnost: výzva k odstranění vad podání č.j. I. ÚS 786/20-8 ze dne 25.3.2020

 sdělení (258 KB, PDF)