Program jednání soudu

Datum nelze zadat do minulosti.

27. června 2017: 8:45 - 9:15

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: III. ÚS 1263/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. navrhovatelé: JUDr. Pavel Preisler, Ph.D. stručná charakteristika: právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
Detail
27. června 2017: 9:00 - 9:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 2301/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. navrhovatelé: Mgr. Petr Vaněk, advokát stručná charakteristika: Porušení práva na spravedlivý proces
Detail
27. června 2017: 9:15 - 9:45

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: II. ÚS 2370/14 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. navrhovatelé: VERONEX a.s. stručná charakteristika: právo na soudní ochranu
Detail
28. června 2017: 9:30 - 10:00

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: IV. US 4044/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. navrhovatelé: Ing. Dr. Jana Maturová a spol. stručná charakteristika: Náhrada nemajetkové újmy
Detail
28. června 2017: 10:00 - 10:30

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: IV. ÚS 2158/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. navrhovatelé: Josef Stancl stručná charakteristika: Ustanovení opatrovníka nezletilému
Detail
28. června 2017: 13:00 - 16:00

Jiné - seminář

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. stručná charakteristika: Škola lidských práv pro studenty
Detail
29. června 2017: 10:00 - 10:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: I. ÚS 3709/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř navrhovatelé: J. K., zastoupený advokátem JUDr. Vítězslavem Květenským stručná charakteristika: Spravedlivý proces - in dubio pro reo; důkaz - hodnocení
Detail
11. července 2017: 9:00 - 9:30

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: III. ÚS 1862/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková navrhovatelé: E. M., zast. JUDr. Janou Švestkovou, advokátkou se sídlem Praha 5 stručná charakteristika: Prolomení tzv. blokačního ustanovení § 29 zákona o půdě ve prospěch jiného restituenta
Detail
17. července 2017: 11:00 - 11:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: I. ÚS 349/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. navrhovatelé: Antonín Háka stručná charakteristika: Prolomení tzv. blokačního ustanovení § 29 zákona o půdě ve prospěch restituenta
Detail