Program jednání soudu

Datum nelze zadat do minulosti.

22. srpna 2017: 9:00 - 9:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 22/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. navrhovatelé: Pavel Svozil, zast. advokátkou Mgr. Martou Ptáčkovou stručná charakteristika: právo na styk rodiče s dětmi v průběhu výkonu trestu odnětí svobody
Detail
22. srpna 2017: 15:00 - 15:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: I.ÚS 3918/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník navrhovatelé: Filip Zachař stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces
Detail
23. srpna 2017: 8:30 - 9:00

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: III. ÚS 3447/15 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c. navrhovatelé: Jana Pernicová a Karel Pernica, oba zastoupeni JUDr. Klárou Long Slámovou, advokátkou se sídlem Urbánkova 3360/47, Praha 4 – Modřany stručná charakteristika: Právo na soudní a jinou právní ochranu Právo vlastnit majetek, nabývání majetku
Detail
24. srpna 2017: 9:00 - 9:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 2027/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: Martin Bartoš stručná charakteristika: dopravní nehoda, trestní represe a nejlepší zájem dítěte
Detail
30. srpna 2017: 10:00 - 10:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: I. ÚS 615/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. navrhovatelé: Alojz Rainoha Dorka stručná charakteristika: Spravedlivý proces
Detail
30. srpna 2017: 10:30 - 11:00

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: I. ÚS 1202/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. navrhovatelé: Robert Dlouhý stručná charakteristika: Nařízení výkonu podmíněně uloženého trestu odnětí svobody
Detail
05. září 2017: 9:00 - 9:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 1260/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. navrhovatelé: Ruslan Mukushev, zastoupený Mgr. Bc. Filipem Schmidtem, LLM., advokátem stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces
Detail
06. září 2017: 9:00 - 9:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 1298/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. navrhovatelé: Mgr. Toma Sadik stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces, rozsudek pro uznání
Detail