Program jednání soudu

Datum nelze zadat do minulosti.

29. května 2017: 14:00 - 14:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: I. ÚS 326/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř navrhovatelé: Tomáš Kubín stručná charakteristika: Právo na soudní a jinou právní ochranu
Detail
30. května 2017: 9:15 - 9:45

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: III. ÚS 2857/15 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip, CSc. navrhovatelé: Travel Service, a. s. stručná charakteristika: právo na soudní ochranu, právo na zákonného soudce
Detail
30. května 2017: 13:30 - 14:00

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: I. ÚS 2135/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková navrhovatelé: T.K.a L. K., oba zastoupeni JUDr. Karlem Polákem, advokátem sídlem Praha 8
Detail
30. května 2017: 14:00 - 14:30

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: IV. ÚS 736/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa navrhovatelé: MARKÍZA - SLOVAKIA, s. r. o., Bratislavská 1/a, Bratislava - Záhorská Bystrica, Slovenská republika stručná charakteristika: Předběžné opatření; povinnost soudu rozhodnout bezodkladně či s nejvyšším urychlením; právo na spravedlivý proces
Detail
30. května 2017: 14:00 - 14:30

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: Pl. ÚS 10/12 typ řízení: Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník navrhovatelé: návrh skupiny 54 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zastoupených Mgr. Bohuslavem Sobotkou stručná charakteristika: Posouzení souladu možnosti výpovědi pro porušení "léčebného režimu" s "právem na práci" a "právem na hmotné zajištění v nezaměstnanosti". Posouzení souladu současné úpravy působení odborových organizací u zaměstnavatele s "právem svobodného sdružování v odborových organizacích"
Detail
30. května 2017: 14:30 - 15:00

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: IV. ÚS 2018/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa navrhovatelé: a) Compas Capital Consult, s. r.o., Na Drahách 247, Sviadnov b) město Otrokovice, nám. 3.května 1340, Otrokovice stručná charakteristika: Spravedlivý proces; kasační závaznost předchozího nálezu
Detail
30. května 2017: 14:45 - 15:15

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: Pl. ÚS 10/16 typ řízení: Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. navrhovatelé: Krajský soud v Praze stručná charakteristika: kolize vlastnického práva restituenta se zásadou materiální publicity dřívějšího zápisu v katastru nemovitostí
Detail
31. května 2017: 9:00 - 9:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 3080/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: Marek Ďuriš stručná charakteristika: subsidiarita trestní represe, protiprávní užívání nemovitosti, squatting
Detail
31. května 2017: 9:30 - 10:00

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 3700/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: Iveta Boháčková stručná charakteristika: omezení osobní svobody, náležitosti příkazu k zatčení, zjištění podmínek výkonu trestu odnětí svobody
Detail
06. června 2017: 9:00 - 9:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 2599/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. navrhovatelé: Město Semily stručná charakteristika: ochrana vlastnictví, přechod majetku z vlastnictví státu do vlastnictví obce
Detail
06. června 2017: 14:30 - 15:00

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 3039/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc. navrhovatelé: L. Ž. zastoupená Mgr. et Mgr. Alenou Vlachovou, advokátkou stručná charakteristika: porušení základních práv
Detail
28. června 2017: 13:00 - 16:00

Jiné - seminář

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. stručná charakteristika: Škola lidských práv pro studenty
Detail