Program jednání soudu

Datum nelze zadat do minulosti.

13. prosince 2016: 8:40 - 9:00

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: III. ÚS 910/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. navrhovatelé: Ing. Petr Osička stručná charakteristika: právo na soudní ochranu
Detail
13. prosince 2016: 9:00 - 9:20

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: III. ÚS 3698/15 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. navrhovatelé: GLUTTON, a. s. stručná charakteristika: právo na soudní ochranu, právo na ochranu vlastnictví
Detail
13. prosince 2016: 9:20 - 9:50

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: III. ÚS 2433/15 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip, CSc. navrhovatelé: Ing. Tereza Vlachová stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces
Detail
13. prosince 2016: 9:30 - 10:00

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: IV. ÚS 2295/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. navrhovatelé: JUDr. Zdeňka Poláková stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces
Detail
13. prosince 2016: 13:00 - 13:30

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: III. ÚS 3026/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. navrhovatelé: Pavel Loprais, zast. advokátem Mgr. Tomášem Biemem stručná charakteristika: Doručování rozhodnutí v trestním řízení
Detail
13. prosince 2016: 14:00 - 14:30

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: IV. ÚS 1580/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa navrhovatelé: město Smečno stručná charakteristika: Omezení svéprávnosti, hmotněprávní opatrovník, kolizní opatrovník, právo na spravedlivý proces
Detail
14. prosince 2016: 10:00 - 10:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: I. ÚS 1524/15 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. navrhovatelé: ZVI a.s., se sídlem Holečkova 31, Praha 5, zastoupenáu JUDr. Petrem Vališem, advokátem, se sídlem Pplk. Sochora 4, Praha 7 stručná charakteristika: Rozhodčí nález
Detail
19. prosince 2016: 13:30 - 14:00

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: I. ÚS 1663/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník navrhovatelé: Ing. Eva Lačňáková stručná charakteristika: Právo na spravedlivý proces - předvídatelnost soudního rozhodování
Detail
19. prosince 2016: 14:00 - 14:30

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: Pl. ÚS 32/15 typ řízení: Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník navrhovatelé: senátoři Parlamentu ČR zastoupeni doc. JUDr. Zdeňkem Koudelkou, Ph.D. stručná charakteristika: Porušení zásady výhrady zákona při ukládání povinností
Detail