Program jednání soudu

Datum nelze zadat do minulosti.

26. října 2016: 14:30 - 15:00

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: IV. ÚS 2499/15 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník navrhovatelé: Městská část Praha 1 stručná charakteristika: Právo na spravedlivý proces a zákonného soudce Věcná příslušnost soudu
Detail
26. října 2016: 15:00 - 15:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: I. ÚS 1377/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník navrhovatelé: Rudolf Hradil stručná charakteristika: Právo na spravedlivý proces Náležité odůvodnění rozhodnutí o vazbě
Detail
31. října 2016: 9:00 - 9:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: I. ÚS 1261/15 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: Hana Berntová stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces, kontradiktornost řízení, fikce uznání nároku
Detail
31. října 2016: 9:30 - 10:00

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 771/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: Ing. Jiří Jaroměřský stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces, náklady řízení, překvapivé rozhodnutí
Detail
31. října 2016: 10:00 - 10:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 2062/14 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. navrhovatelé: Ing. Tomáš Petřík a JUDr. Slavomír Řehák stručná charakteristika: vlastnické právo, regulace nájemného
Detail
01. listopadu 2016: 9:00 - 9:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 1221/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: Vít Pospíšil stručná charakteristika: ochrana soukromí
Detail
01. listopadu 2016: 9:30 - 10:00

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: IV. ÚS 899/15 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. navrhovatelé: Tomáš Čáp stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces
Detail
02. listopadu 2016: 10:00 - 10:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: I. ÚS 3970/14 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř navrhovatelé: Denisa Petrošová, zastoupená advokátkou Mgr. et Mgr. Alenou Vlachovou stručná charakteristika: práva účastníka soudního řízení; ochrana dětí a mladistvých; právo vlastnit majetek
Detail
02. listopadu 2016: 10:30 - 11:00

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: I. ÚS 700/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř navrhovatelé: Martin Klíma, zastoupený advokátem JUDr. Radimem Chalupou stručná charakteristika: právo na soudní a jinou právní ochranu
Detail
07. listopadu 2016: 9:30 - 10:00

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 443/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: Mgr. David Buzek stručná charakteristika: svobodná volba povolání, právo na soudní ochranu
Detail
08. listopadu 2016: 9:00 - 9:30

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: IV. ÚS 121/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Musil, CSc. navrhovatelé: Edgar Mildner, zastoupen Mgr. Karlem Volfem, advokátem, AK Volf a partneři se sídlem Praha 5, Jindřicha Plachty 28, stručná charakteristika: právo na ochranu vlastnictví; exekuce vedená na bankovní účet, na němž jsou uloženy dávky starobního důchodu; nezabavitelná část důchodu
Detail
22. listopadu 2016: 9:00 - 9:30

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: III. ÚS 1589/15 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková navrhovatelé: ZEMKA Praha, s.r.o. (v konkurzu), právně zastoupená Mgr. Adélou Nečasovou, advokátkou se sídlem Praha 1 stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces
Detail