Program jednání soudu

Datum nelze zadat do minulosti.

24. července 2017: 10:00 - 10:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: I. ÚS 3226/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. navrhovatelé: 1) J. A., 2) R. D. A., 3) L. D. A. stručná charakteristika: nejlepší zájem dítěte a právo na rodinný život
Detail
25. července 2017: 12:30 - 13:00

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: Pl. ÚS 23/14 typ řízení: Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip, CSc. navrhovatelé: Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci stručná charakteristika: věřitelský výbor - insolvenční soud
Detail
25. července 2017: 13:00 - 13:30

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: IV. ÚS 3168/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Musil, CSc. navrhovatelé: A. Ing. Vladimír Šmakal a B. Naděžda Šmakalová, oba zastoupeni JUDr. Richardem Čičkem, advokátem se sídlem v Praze 7, Milady Horákové 533/28 stručná charakteristika: občanskoprávní spor o vyslovení neplatnosti smlouvy o narovnání uzavřené mezi dárci a obdarovaným, princip autonomie vůle smluvních stran
Detail
25. července 2017: 13:30 - 14:00

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: III. ÚS 1961/15 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Musil, CSc. navrhovatelé: Hlavní město Praha, zastoupené JUDr. Janem Mikšem, advokátem se sídlem Na Slupi 15, 128 00 Praha 2 stručná charakteristika: občanskoprávní spor o určení vlastnictví k pozemkům, které mají být vydány restituentům podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 229/1991 Sb., charakter vydávaných pozemků - veřejná zeleň v městské zástavbě
Detail
25. července 2017: 14:00 - 14:30

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: IV. ÚS 4260/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa navrhovatelé: Mgr. Pavlína Millioud stručná charakteristika: Spravedlivý proces, svéprávnost
Detail
25. července 2017: 14:00 - 14:30

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: Pl. ÚS 2/17 typ řízení: Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David, CSc. navrhovatelé: poslanci Parlamentu ČR
Detail
25. července 2017: 14:30 - 15:00

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152 sp. zn: IV. ÚS 189/17 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa navrhovatelé: Jiří Blažek
Detail
26. července 2017: 10:00 - 10:30

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: I. ÚS 1737/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. navrhovatelé: V.K. a nezl. A.K stručná charakteristika: Náhrada újmy způsobené dítěti veřejnou mocí
Detail
09. srpna 2017: 9:00 - 9:30

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151 sp. zn: II. ÚS 4139/16 typ řízení: Řízení o ústavní stížnosti soudce zpravodaj: JUDr. Pavel Rychetský , dr. h. c. navrhovatelé: Mgr. Věra Váchová a Monika Váchová, zastoupené JUDr. Martou Černou, advokátkou se sídlem Praha 1 – Nové Město, Senovážné náměstí 978/23 stručná charakteristika: Výše náhrady podle restitučních zákonů
Detail