Úvodní strana > Přístup k informacím > Informace poskytnuté na žádost

NALUS

Aktuální jednání

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

od: 02.03.2015 14:00
do: 02.03.2015 14:30

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 151

soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

navrhovatelé: nezl. P. R., zast. zákonnou zástupkyní Mgr. B. Z., právně zast. Mgr. Davidem Zahumenským, advokátem se sídlem Brno, Burešova 6

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 03.03.2015 09:15
do: 03.03.2015 09:45

místnost: I. poschodí, senátní místnost č. 152

soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

navrhovatelé: Compas Capital Consult, s. r. o. a Město Otrokovice

 
RSS