Program jednání soudu

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 30.06.2020 14:00 do: 30.06.2020 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 146/20

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček DrSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 6. 11. 2019 č. j. 3 To 134/2019-844.

Stručná charakteristika:  odměna advokáta

Označení navrhovatelů:  Mgr. Bc. JL

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět