Program jednání soudu

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 19.08.2020 10:00 do: 19.08.2020 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 3552/19

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Okresního soudu v Teplicích ze dne 18. 1. 2019, č.j. 14 Nc 1060/2015-212, a rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 7. 2019, č.j. 96 Co 122/2019-243

Stručná charakteristika:  Poučení účastníka řízení a právo na spravedlivý proces

Označení navrhovatelů:  Jaroslav Jačka, zast. advokátkou Mgr. Zuzanou Segediovou

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět