Program jednání soudu

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 11.08.2020 13:30 do: 11.08.2020 14:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I. ÚS 818/20

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 2. 2020 sp. zn. 9 To 51/2020

Stručná charakteristika:  Právo na soudní ochranu

Označení navrhovatelů:  GARSET, s. r. o., zastoupená JUDr. Romanem Haisem, advokátem, sídlem Brno

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět