Program jednání soudu

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 03.08.2020 09:30 do: 03.08.2020 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: II. senát

Spisová značka: II. ÚS 3354/19

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Vrchního soudu v Praze č. j. 3 Cmo 183/2018-1025 ze dne 20. května 2019, spojené s návrhem na zrušení čl. I bodu 8 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Stručná charakteristika:  Právo na soudní ochranu

Označení navrhovatelů:  ČEZ Prodej, a. s., sídlem Duhová 1/425, Praha 4

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět