Program jednání soudu

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 01.07.2020 14:00 do: 01.07.2020 15:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: II. senát

Spisová značka: II. ÚS 3790/19

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Pavel Rychetský dr. h. c.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. září 2019 č. j. 12 Co 260/2019-387, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. listopadu 2019 č. j. 15 Co 465/2019-450, výroku I. usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19. listopadu 2019 č. j. 61 Co 330/2019-382 a výroku II. usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 4. září 2019 č. j. 14 C 36/2019-349.

Stručná charakteristika:  Posouzení účelnosti nákladů právního zastoupení v případě, kdy je stát zastoupen advokátem; restituční nárok na převod náhradního pozemku

Označení navrhovatelů:  O.K. a I.K., zastoupených Mgr. Ilonou Kindlovou, advokátkou

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět