Program jednání soudu

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 08.07.2020 13:00 do: 08.07.2020 13:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 186/20

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti výrokům II a III rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 28 Co 62/2018-643 ze dne 24. 10. 2019

Stručná charakteristika:  náhrada nákladů řízení - zrušení podílového spoluvlastnictví

Označení navrhovatelů:  M. B., zast. JUDr. Jiřím Stránským, advokátem, sídlem Praha 9

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět