Program jednání soudu

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 01.07.2020 10:30 do: 01.07.2020 11:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 2552/18

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 2018, č.j. 25 Cdo 4866/2017-202, a proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 4. 5. 2017, č.j.22 Co 34/2017-180

Stručná charakteristika:  Právo na pojistné plnění a rozpor s dobrými mravy

Označení navrhovatelů:  Marie Dufková, zast. advokátem JUDr. Vladimírem Fadingerem

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět