Program jednání soudu

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 30.06.2020 15:00 do: 30.06.2020 15:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: I.ÚS 2638/19

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti postupu Policie České republiky, Okresního státního zastupitelství ve Svitavách a Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové spočívajícím v nerespektování práva stěžovatelky zvolit si zmocněnce dle svého uvážení prostřednictvím osoby oprávněné za ni činit úkony v trestní věci vedené u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, pod sp. zn. KRPE-74727/TČ-2017-170981

Stručná charakteristika:  Právo na obhajobu. Opatrovník právnické osoby v trestním řízení.

Označení navrhovatelů:  MISE a.s.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět