Program jednání soudu

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 11.08.2020 08:00 do: 11.08.2020 08:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: IV. senát

Spisová značka: IV. ÚS 1328/20

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. února 2020 č. j. 14 Co 319/2019-829 a rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 30. července 2019 č. j. 0 P 1068/2013-684, 77 P a Nc 266/2017, 77 P a Nc 418/2017

Stručná charakteristika:  právo na rodičovskou výchovu a péči

Označení navrhovatelů:  A. H.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět