Program jednání soudu

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 01.07.2020 10:00 do: 01.07.2020 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: IV. ÚS 2056/18

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. dubna 2018 č. j. 28 Cdo 458/2018-352, rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 18. května 2017 č. j. 4 Co 82/2016-249 a rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. ledna 2016 č. j. 34 C 63/2015-195

Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu, vlastnické právo

Označení navrhovatelů:  Cisterciácké opatství

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět