Program jednání soudu

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 07.07.2020 09:00 do: 07.07.2020 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: IV. senát

Spisová značka: IV. ÚS 682/20

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: Prof. JUDr. Pavel Šámal Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. prosince 2019 č. j. 23 Co 403/2019-185 a s ní spojený návrh na zrušení § 238 odst. 1 písm. h) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Stručná charakteristika:  náhrada nákladů řízení, restituce, právo na soudní ochranu, vlastnické právo

Označení navrhovatelů:  Ing. Josef Antoš, zastoupen advokátem JUDr. Janem Pavlokem, Ph.D.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět