Program jednání soudu

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

od: 11.08.2020 14:00 do: 11.08.2020 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: Plénum

Spisová značka: Pl. ÚS 24/20

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  Návrh na zrušení nařízení obce Provodov ze dne 8. ledna 2007, č. 1/2007, o stavební uzávěře

Označení navrhovatelů:  Ing. Milan Štábl, MBA, ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje

Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

zpět