Program jednání soudu

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu

od: 30.06.2020 14:00 do: 30.06.2020 15:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: Plénum

Spisová značka: Pl. ÚS 25/17

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř

Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 28 Cdo 2709/2011-1569 ze dne 28. listopadu 2011, rozsudku Nejvyššího soudu č. j. 28 Cdo 5328/2008-1318 ze dne 11. února 2009, rozsudkům Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích č. j. 18 Co 148/2007-1227 ze dne 18. října 2007 a č. j. 23 Co 396/2009-1501 ze dne 27. ledna 2011

Stručná charakteristika:  Vlastnictví - převod, přechod; Důkaz - hodnocení

Označení navrhovatelů:  Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld, Kristina Colloredo-Mansfeldová

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

zpět