Program jednání soudu

Plénum - veřejné ústní jednání

od: 14.10.2020 10:00 do: 14.10.2020 16:00

Typ jednání: veřejné ústní jednání

Označení senátu nebo pléna: Plénum

Spisová značka: Pl. ÚS 33/16

Jednací místnost:  sněmovna

Soudce zpravodaj: JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.

Návrh na přezkoumávané akty:  návrh na zrušení ustanovení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 200/2015 Sb.

Stručná charakteristika:   návrh na zrušení právní úpravy Národního zdravotnického informačního systému

Označení navrhovatelů:  Senátoři Parlamentu ČT

Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

zpět