Projednávané plenární věci

Pl. ÚS 24/18

Spisová značka: Pl. ÚS 24/18

Datum podání: 27.03.2018

Soudce zpravodaj:: JUDr. Ludvík David, CSc.

Navrhovatel: D. L.

Předmět

Návrh na zrušení ustanovení § 125c odst. 5 písm. a), § 125c odst. 6 písm. a) a § 125c odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Pozn. Postoupeno k rozhodnutí plénu II. senátem Ústavního soudu, řízení o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 4097/17 je do rozhodnutí pléna o tomto návrhu přerušeno.

Odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 21.04.2020