Projednávané plenární věci

Pl. ÚS 31/18

Spisová značka: Pl. ÚS 31/18

Datum podání: 15.06.2018

Soudce zpravodaj:: JUDr. David Uhlíř,

Navrhovatel: Colloredo-Mansfeldová Kristina

Předmět

Návrh na obnovu řízení podle ustanovení § 119 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věcech vedených pod sp. zn. IV. ÚS 1234/09, sp. zn. II. ÚS 475/12 a sp. zn. III. ÚS 107/04. Pozn.: Návrhy na obnovu řízení před Ústavním soudem, vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 25/17 a sp. zn. Pl. ÚS 31/18, byly spojeny ke společnému řízení a budou nadále vedeny pod sp. zn. Pl. ÚS 25/17.