Projednávané plenární věci

Pl. ÚS 46/18

Spisová značka: Pl. ÚS 46/18

Datum podání: 12.12.2018

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

Navrhovatel: Okresní soud v Liberci, Mgr. Pechlát Přemysl, soudce, U Soudu 540/3, 460 72 Liberec 2

Předmět

Návrh na zahájení řízení o posouzení ústavnosti a zrušení ust. § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.