Projednávané plenární věci

Pl. ÚS 20/19

Spisová značka: Pl. ÚS 20/19

Datum podání: 04.10.2019

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

Navrhovatel: Krajský soud v Plzni, Mgr. Sedláček Miloslav, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň

Předmět

Návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.