Projednávané plenární věci

Pl. ÚS 4/20

Spisová značka: Pl. ÚS 4/20

Datum podání: 19.02.2020

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

Navrhovatel: Krajský soud v Praze, JUDr. Šimůnková Věra, předsedkyně senátu, nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5

Předmět

Návrh na zrušení ustanovení § 112 odst. 2 věty druhé zákona č. 250/2016 Sb.. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.