Projednávané plenární věci

Pl. ÚS 8/20

Spisová značka: Pl. ÚS 8/20

Datum podání: 26.03.2020

Soudce zpravodaj:: JUDr. Jaromír Jirsa,

Navrhovatel: Š. P.

Předmět

Ústavní stížnost směřující proti omezení svobody pohybu vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR, zejména pak proti zásahu do základních práv stěžovatelky v důsledku Usnesení vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu, Usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření, a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. 3. 2020, č.j. MZDR 12 745/2020-1/MIN/KAN. 

Odmítnuto. 22.04.2020