Projednávané plenární věci

Pl. ÚS 12/20

Spisová značka: Pl. ÚS 12/20

Datum podání: 01.04.2020

Soudce zpravodaj:: JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.

Navrhovatel: Z. E. L., Z. V.

Předmět

 

Ústavní stížnost směřující proti zásahům do práva na ochranu soukromého a rodinného života a práva na zdraví, zejména pak proti zásahu do základních práv stěžovatelek v důsledku mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN a nesplnění pozitivních závazků při ochraně zdraví obyvatel a předcházení vzniku epidemií ze strany orgánů státu.

 

Odmítnuto pro nepříslušnost. 05.05.2020