Projednávané plenární věci

Pl. ÚS 13/20

Spisová značka: Pl. ÚS 13/20

Datum podání: 02.04.2020

Soudce zpravodaj:: Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Navrhovatel: S. Z.

Předmět

 

Ústavní stížnost směřující proti opatření obecné povahy vydaných Ministerstvem zdravotnictví č.j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN; č.j. 12745/2020- 3/MIN/KAN a č.j. 12746/2020-1/MIN/KAN vše ze dne 23.3.2020 a opatření obecné povahy č.j.: MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN; č. j.: MZDR; 12745/2020-4/MIN/KAN a č. j.: MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN, vše ze dne 30.3.2020; a dále směřující proti Usnesení vlády č. 203/2020 ze dne 13.3.2020 a č. 334/2020 ze dne 30.3.2020.

 

odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepřípustnost, odmítnuto pro nepříslušnost 05.05.2020