Projednávané plenární věci

Pl. ÚS 14/20

Spisová značka: Pl. ÚS 14/20

Datum podání: 07.04.2020

Soudce zpravodaj:: JUDr. David Uhlíř,

Navrhovatel: D. K.

Předmět

 

Ústavní stížnost proti usnesením vlády České republiky vydaným v období od 12. 3. 2020 a proti mimořádným opatřením a rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví České republiky vydaným v období od 3. 3. 2020.

 

 

Odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 09.06.2020