Projednávané plenární věci

Pl. ÚS 15/20

Spisová značka: Pl. ÚS 15/20

Datum podání: 07.04.2020

Soudce zpravodaj:: JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.

Navrhovatel: Městská část Praha 7, U průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Předmět

 

Ústavní stížnost proti usnesení Vlády České republiky č. 274 o přijetí krizového opatření, publikovanému ve Sbírce zákonů pod č. 122/2020 Sb.

Odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele. 05.05.2020