Projednávané plenární věci

Pl. ÚS 18/20

Spisová značka: Pl. ÚS 18/20

Datum podání: 17.04.2020

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

Navrhovatel: S. V.

Předmět

Stížnost na omezování práv občana, zaručených Listinou základních práv a svobod.

 

Odmítnuto pro neodstraněné vady. 26.05.2020