Projednávané plenární věci

Pl. ÚS 22/20

Spisová značka: Pl. ÚS 22/20

Datum podání: 14.05.2020

Soudce zpravodaj:: JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.

Navrhovatel: Senátoři Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1

Předmět

 

Návrh na zrušení nařízení vlády č. 202/2020 Sb. ze dne 23. 4. 2020, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, podle ČI. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy České republiky a podle § 64 odst. 2 zákona o Ústavním soudu. Návrh je dostupný  zde (571 KB, PDF).

 

 

Zastaveno. 09.06.2020