Projednávané plenární věci

Pl. ÚS 25/20

Spisová značka: Pl. ÚS 25/20

Datum podání: 23.05.2020

Soudce zpravodaj:: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

Navrhovatel: Mgr. Z. V., Ph.D

Předmět

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:
České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu
Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev Poslanecké sněmovny se sídlem Sněmovní 176/4,118 26 Praha 1
Senátu se sídlem Valdštejnské náměstí 17/4,118 01 Praha 1

 

Odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020