Projednávané plenární věci

Pl. ÚS 30/20

Spisová značka: Pl. ÚS 30/20

Datum podání: 25.05.2020

Soudce zpravodaj:: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

Navrhovatel: D. P.

Předmět

 

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké sněmovny se sídlem Sněmovní 176/4,118 26 Praha 1

Senátu se sídlem Valdštejnské náměstí 17/4,118 01 Praha 1

 

Spojeno ke společnému řízení pod sp. zn. Pl. ÚS 25/20; odmítnuto pro neoprávněnost navrhovatele, odmítnuto pro nepříslušnost, odmítnuto pro nepřípustnost. 09.06.2020