Projednávané plenární věci

Pl. ÚS 74/20

Spisová značka: Pl. ÚS 74/20

Datum podání: 25.05.2020

Soudce zpravodaj:: JUDr. Ludvík David, CSc.

Navrhovatel: V. V.

Předmět

Ústavní stížnost proti jinému zásahu orgánu veřejné moci:

České republiky jako subjektu, který s občany uzavřel společenskou smlouvu

Vlády, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá

Strana, PSČ 118 01 a všech ministerstev

Poslanecké sněmovny se sídlem Sněmovní 176/4,118 26 Praha 1

Senátu se sídlem Valdštejnské náměstí 17/4,118 01 Praha 1

 

Odloženo. 28.05.2020