Veřejné zakázky

Veřejné zakázky vypsané Ústavním soudem jsou zveřejňovány na profilu zadavatele - Profil zadavatele 

Pravidla pro zadávání zakázek se řídí směrnicí - PDF Sm - 4/2014 (656 KB, PDF)