Výsledek hledání

Pravidla

Přijata jsou jen slova s 2 nebo více znaky.
Maximálně celkem 200.
Mezera odděluje slova, "" mohou být použity k hledání celého řetězce (bez indexovaného vyhledávání). AND, OR a NOT jsou prefixy, které mají vyšší prioritu než implicitní operátor.
Operátory +/|/- se rovnají AND, OR a NOT.
Všechna hledaná slova jsou změněna na malá písmena.

Hledat lidská  práva

Zobrazeny výsledky 1 do 10 z celkem 89

JUDr. Kateřina Šimáčková Ph.D. 79 days

... ve Francii a Německu, u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a v rámci Collège universitaire ... byla advokátkou, a tak z praxe poznala řadu odvětví práva; často vystupovala jako právní zástupkyně před ... členky Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva (tzv. Benátské komise) za Českou republiku a členkou ... od roku 1990 i jako vyučující na katedře ústavního

Velikost 
23 Ki
Vytvořeno 
07.04.15
Změněno 
27.05.20
Cesta 

/O Ústavním soudu/Funkcionáři a soudci/Současní funkcionáři a soudci

JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil Ph.D. 79 days

... působil například v Mezinárodním politologickém ústavu MU (1999–2001), externě vyučoval lidská práva a mezinárodní právo na Právnické fakultě MU (2004-2005) a na několika soukromých vysokých ... rady vlády. Ivo Pospíšil je rovněž autorem několika knižních monografií, například Práva národnostních menšin: mezi univerzalismem lidských práv a partikularismem skupinových ...

Velikost 
24 Ki
Vytvořeno 
07.04.15
Změněno 
27.05.20
Cesta 

/O Ústavním soudu/Funkcionáři a soudci/Současní funkcionáři a soudci

sbirka usneseni a nalezu.pdf, strana 50-66 8 yrs

... paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (zák. č. 120/1976 Zb.) a Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o slobode združovania a ochrane práva sa odborovo organizovať, č. 87 (zák. č. 489/1990 ... Federatívnej Republiky. Nedošlo tak ani k zásahu do práva slobodne sa združovať na ochranu svojich ... paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych

Velikost 
620 Ki
Vytvořeno 
28.11.13
Změněno 
03.01.13
Cesta 

/Rozhodovací činnost/Sbírka usnesení a nálezů ÚS ČSFR

sbirka usneseni a nalezu.pdf, strana 67-83 8 yrs

(zaměstnání a povolání) č. 111 z 25. června 1958 (vyhlášenou sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí č. 465/1990 Sb.). Její čl. 1 písm. b) označuje sice za diskrimina

JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil Ph.D. 5 yrs

... působil například v Mezinárodním politologickém ústavu MU (1999–2001), externě vyučoval lidská práva a mezinárodní právo na Právnické fakultě MU (2004-2005) a na několika soukromých vysokých ... rady vlády. Ivo Pospíšil je rovněž autorem několika knižních monografií, například Práva národnostních menšin: mezi univerzalismem lidských práv a partikularismem skupinových ...

Velikost 
23 Ki
Vytvořeno 
07.04.15
Změněno 
21.09.15
Cesta 

/O Ústavním soudu/Funkcionáři a soudci/Současní funkcionáři a soudci

2012 11 26b 7440.pdf, strana 35-52 7 yrs

... vyhl. pod č. 283/2005 Sb. uvedl: „ ...důvodová zpráva k návrhu Ústavy charakterizuje Senát jako parlamentní ... zákony nebo zákonem bez soudu odebírat občanská práva „ omezení tohoto druhu nemohou být v praxi dodržována ... U zákonů, které nikoli nepodstatně omezují základní práva a svobody podle čl. 26, 28, 30, 31 a 32 odst. 5 ... vyhl. pod č. 37/2007 Sb.) i Evropského soudu pro

Velikost 
862 Ki
Vytvořeno 
28.11.13
Změněno 
21.03.13
Cesta 

/Informace pro veřejnost/Přístup k informacím/Informace poskytnuté na žádost

2012 05 11d 6697.pdf, strana 1-12 7 yrs

... s cílem hájit společně svá ohrožená ústavně zaručená práva. Vzhledem k tomu, že jednotlivec ani sdružení ... České republiky je spatřován především: v porušení práva na ochranu legitimního očekávání v elementární ... a předvídatelnosti jeho budoucího vývoje, v porušení práva na ochranu majetku zmařením investic v důsledku nepředvídatelné změny právního řádu, v porušení

Velikost 
472 Ki
Vytvořeno 
28.11.13
Změněno 
21.03.13
Cesta 

/Informace pro veřejnost/Přístup k informacím/Informace poskytnuté na žádost

Odškodnění za nemajetkovou újmu v důsledku průtahů... 71 days

... v nálezu ze dne 13. 2. 2018, sp. zn. III. ÚS 3369/17 (tisková zpráva a text nálezu jsou dostupné zde: https://bit.ly/2JBVENo   ), v němž ... v penězích. Ústavní soud v této souvislosti připomíná, že z práva na soudní ochranu vyplývají i požadavky na odůvodnění soudních ... sp. zn. Cpjn 206/2010, vycházející z judikatury Evropského soudu pro

Velikost 
27 Ki
Vytvořeno 
07.04.15
Změněno 
04.06.20
Cesta 

/Aktuálně

2012 05 11e 6696.pdf, strana 31-46 7 yrs

... závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva. Ad (i) Závazek spravedlivého a rovného zacházení se ... o provedení investice se zakládá na zhodnocení stavu práva a celkového podnikatelského prostředí v době ... žaloby o vyvlastnění. To je podle mezinárodního práva nesporné."64 Tento závěr potvrzují i další ... „K zabavení či zabrání majetku podle mezinárodního

Velikost 
758 Ki
Vytvořeno 
28.11.13
Změněno 
21.03.13
Cesta 

/Informace pro veřejnost/Přístup k informacím/Informace poskytnuté na žádost

Jak prokázat doručení rozhodnutí před ESLP? 5 yrs

... podpořeny tvrzením, že takový oficiální průkaz vykonatelnosti nově vyžaduje Evropský soud pro lidská práva (dále jen „Soud“). Jakkoli je Ústavní soud po technické i administrativní stránce připraven ... a jejích příloh, a to včetně prokazování doručení rozhodnutí o posledním prostředku k ochraně

Velikost 
17,81 Ki
Vytvořeno 
03.06.15
Změněno 
03.09.15
Cesta 

/Průvodce řízením o ústavní stížnosti/Průvodce řízením/Další často kladené otázky/Jak prokázat doručení rozhodnutí před ESLP?