Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

tiskova_zprava 1. března 2018 K hodnocení spotřebitelského testu v kontextu práva na ochranu dobré pověsti právnické osoby a práva na svobodu projevu a šíření informací Čtěte více tiskova_zprava 27. února 2018 Spory tzv. lovců dopravních nehod s pojišťovnami o plnění z povinného ručení ve světle korektivu dobrých mravů Čtěte více prehled_jednani 23. února 2018 Přehled jednání Ústavního soudu pro 9. kalendářní týden roku 2018 Čtěte více tiskova_zprava 20. února 2018 K posuzování možné aplikace faktoru tzv. sdílené újmy při rozhodování o zadostiučinění za nemajetkovou újmu podle zákona č. 82/1998 Sb. Čtěte více prehled_jednani 16. února 2018 Přehled jednání Ústavního soudu pro 8. kalendářní týden roku 2018 Čtěte více tiskova_zprava 14. února 2018 Ústavní soud shledal povinnost kraje zajistit osobě se zdravotním postižením dostupnost vhodné služby sociální péče Čtěte více tiskova_zprava 13. února 2018 Ústavní soud zamítl ústavní stížnost proti příkazům k provedení prohlídek v budovách Energetického regulačního úřadu a proti postupu Policie ČR při provedení těchto prohlídek Čtěte více tiskova_zprava 13. února 2018 Krajský soud bude muset znovu projednat žalobu dívky, která trpí závažným onemocněním: úkolem soudního přezkumu je právně posuzovat a vyvozovat, nikoli doplňovat a napravovat pochybení znaleckého posudku Čtěte více navsteva 12. února 2018 Předseda Ústavního soudu přijal představitele Poslanecké sněmovny Čtěte více tiskova_zprava 12. února 2018 Ústavní soud zamítl návrh Krajského soudu v Plzni na zrušení části loterijního zákona Čtěte více
<< < 9 10 11 12 13 14 15 > >>