16.12.2009

Dne 11. prosince 2009 navštívil Ústavní soud náměstek ministryně

spravedlnosti Rakouské republiky, pan Dr. Wolfgang Fellner. Vzácného

hosta přijala soudkyně Ústavního soudu, paní JUDr. Dagmar Lastovecká,

která Dr. Fellnerovi představila působnost Ústavního soudu České

republiky a jeho poslání v systému dělby moci v naší zemi. Obě strany

shodně konstatovaly, že současný justiční systém v obou zemích spojuje

řada nejen historických souvislostí.  Intenzívní diskuse se vedla také

nad otázkou vztahu soudnictví a ostatních dvou státních mocí, především

co se týče různých úhlů pohledu na poslání soudní moci. Závěrem se pak

paní soudkyně Lastovecká s rakouským hostem shodla na významu a

potřebách nezávislé správy ústavního soudnictví v obou zemích.